Samenwerkingsvormen

Samenwerken is het nieuwe ondernemen. Was het vroeger nog zo dat iedereen zijn kennis en kunde afschermde om te voorkomen dat de concurrentie ermee aan de haal ging. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat een groep ondernemers samenwerkt om een relatie zo goed mogelijk te bedienen. Ieder met zijn eigen expertise. Samen zijn ze sterk.

 

Er zijn verschillende manieren om een dergelijke samenwerking vorm te geven. Dat kan heel vrij, zonder enige afspraak. Vaak is het echter beter om daar wel iets van vast te leggen. Ook kan een verdergaande samenwerking worden overwogen waarbij de ondernemers onder gezamenlijke naam naar buiten zullen treden of gaan samenwerking in een enkele onderneming.

 

Hoe dit het beste kan worden opgezet, is maatwerk. Afhankelijk van de wensen van de samenwerkende partijen, de verwachte resultaten, de investeringsbehoefte, de toekomstplannen en vele andere factoren zal hierin een keuze kunnen worden gemaakt.

 

Deze kan uiteenlopen van een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst, een vennootschap onder firma, een coöperatie tot een B.V.- structuur en alle varianten die daarbinnen mogelijk zijn.

 

Daarbij is niet enkel de keuze van groot belang maar ook de vastlegging daarvan, waarbij in het enthousiasme van de start niet enkel moet worden vastgelegd hoe de onderlinge besluitvorming en resultaatverdeling wordt geregeld maar ook hoe wordt omgegaan met tegenslagen, onderlinge wrijvingen en een latere verkoop van de onderneming.

 

Hoe beter de samenwerkingsvorm wordt voorbereid, hoe makkelijker deze zal verlopen en hoe meer profijt partijen ervan zullen hebben.

Contactpersoon
Belastingadviseur

Giso Schouten
Functie: Belastingadviseur

E: gschouten@hofgroep.nl 

^ Naar boven