Fiscaal en juridisch advies

Belastingwetgeving en uw vermogen

De belastingwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Hof Groep - Fiscaal Juristen volgt deze regelgeving op de voet. Wij zijn dagelijks voor u bezig belasting te besparen. Dat geldt zowel voor uw onderneming als voor uw vermogen.

Hoe?

Door uw organisatie en privéomstandigheden zo vorm te geven dat de regelgeving zo optimaal mogelijk wordt benut. Wij zien het als een uitdaging om de verdiensten van uw werk, bedrijf of vermogen zo veel mogelijk bij u te laten. Vanzelfsprekend binnen de grenzen van de wet.


Voor een steeds groter aantal klanten maken wij gebruik van Horizontaal Toezicht. Hof Groep is door de Belastingdienst gecertificeerd om vooraf duidelijke afspraken te maken als het gaat om de toepassing van de belastingwetgeving. Door regelmatig overleg met de Belastingdienst hebben wij een meerwaarde voor onze klanten als het gaat om de voordelige toepassing van de belastingwetgeving.

Wij ondersteunen u op het gebied van:

  • Fiscale scan

    Een fiscale scan van uw bedrijf levert mogelijkheden op voor belastingbesparing.

  • Start van een onderneming of samenwerken met een andere onderneming

    Wij stellen de meest geschikte rechtsvorm van uw onderneming of van het             samenwerkingsverband voor en kunnen die ook tot stand brengen. Door het         opstellen van contracten (bijvoorbeeld maatschapcontracten,     firmacontracten, aandeelhoudersovereenkomsten).

  • Fiscale optimalisatie

    Het efficiënt regelen van allerlei zaken zodat u u geen zorgen hoeft te maken

    zoals het opstellen van aangiftes vennootschapsbelasting, omzetbelasting,

    dividendbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringen.
    Gewoon goed geregeld.

  • Belastingdienst 

    Het begeleiden van belastingcontroles zodat uw belangen goed beschermd zijn     en het voeren van fiscale en juridische procedures en onderhandelingen met     de Belastingdienst.

  • Internationaal

    Advisering van internationale fiscale aspecten bij grensoverschrijdende     activiteiten.

  • Toekomst

    Herstructurering van uw onderneming, bedrijfsopvolging, fusies en overnames.

  • Pensioenen 

    Het opstellen en beoordelen van een goede pensioenregeling,

    oudedagsvoorzieningen en andere toekomstvoorzieningen.

  • Aangiften

    Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en         dividendbelasting.

Contactpersoon
Belastingadviseur

Giso Schouten
Functie: Belastingadviseur

E: gschouten@hofgroep.nl 

^ Naar boven