Familiebedrijven

Onze rol

Hof Groep geeft familiebedrijven sinds 1948 juridisch en fiscaal advies en ondersteunt deze bedrijven bij het vaststellen en realiseren van hun doelen. Wij kunnen een evenwichtig en praktisch familiestatuut opstellen en helpen bij het ontwikkelen van het talent van de kinderen voor de bedrijfsopvolging. 

Talentontwikkeling

Voorafgaand aan de bedrijfsopvolging kan het gewenst zijn dat een kind als inkomende ondernemer begeleid wordt door een ervaren adviseur met brede ervaring in familiebedrijven. Door deze begeleiding neemt de deskundigheid toe en kan de latere bedrijfsopvolging geruisloos verlopen. En dat wilt u toch? Wij kunnen uw adviseur zijn. Ervaren met familiebedrijven en alle daarin voorkomende vraagstukken. Een mogelijkheid hierbij is dat wij met onze HRM-adviseur de selectie en coaching van kinderen uit familiebedrijven verzorgen. Daarnaast kunnen inkomende ondernemers hun kennis over fiscale zaken en P&O beleid vergroten door deel te nemen aan onze Hof Academie 2.0 waarin zij andere ondernemers treffen en in een klein groepje interactief met elkaar aan de slag gaan. 

Bedrijfsopvolging

Bij de bedrijfsopvolging hebben wij oog voor de zakelijke kant die goed geregeld moet zijn, denk hierbij aan een bedrijfsplan, de financiering, contracten en het oprichten van een B.V. Parallel hieraan gaat onze aandacht uit naar de menselijke kant. Heeft het kind als inkomende ondernemer voldoende bagage? Is er aandacht voor de positie van de andere kinderen. Wij kunnen zowel voor de kinderen als voor de overdragende ondernemer de belangen in ogenschouw nemen. Desgewenst kan ervoor gekozen worden dat een senior adviseur van de Hof Groep de overdragende ouder begeleidt en een adviseur van ca. 40 jaar – met overigens veel ervaring - het kind als de inkomende ondernemer adviseert.

Tips voor reductie van kwetsbaarheden

Door aandelen te certificeren in een Stichting Administratiekantoor (STAK) reduceren familiebedrijven hun kwetsbaarheid. In het bestuur moet dan minstens één externe ervaren ondernemer zitting nemen. Daarnaast is het belangrijk om bij de aanstelling van een familielid een externe partij te betrekken, die objectief beoordeelt of hij/zij waarde toevoegt aan het bedrijf en onomwonden advies uitbrengt aan de directie. De praktijk wijst uit dat alle stakeholders er baat bij hebben als in een familiestatuut vastgelegd is hoe onder meer om te gaan met zaken als in dienst nemen van familieleden en partners daarvan, dividendbeleid, investeringen en toezicht op het directiebeleid e.d.

Waardebepaling

Voor een goede bedrijfsoverdracht is een waardebepaling van het bedrijf wezenlijk.
Onze speciaal daarvoor opgeleide accountants houden bij de waardebepaling rekening met alle bijzondere aspecten van uw bedrijf.

 

Contactpersoon

Maarten van Vlokhoven
Functie: Directeur | Fiscalist

E: mvvlokhoven@hofgroep.nl 

^ Naar boven