Bedrijfsoverdrachten

Hof Groep specialist in begeleiding bedrijfsoverdrachten

Een bedrijfsoverdracht is veel meer dan een waardebepaling en een handtekening onder een koopcontract. De belangen van verkoper en koper zijn verschillend. Parallel hieraan speelt de emotionele waarde van de onderneming ook een belangrijke rol voor zowel de onderhandelende partijen als voor het personeel.

 

Onze benadering van een bedrijfsoverdracht is breed. De overwegingen van verkoper en koper zijn hierbij van groot belang. Is het uitgangspunt van de verkopende partij een zo hoog mogelijk bedrag voor de onderneming te krijgen of is continuïteit van de onderneming belangrijker. Wat wil een koper overnemen. Betreft het een verkoop tussen twee derden, een overdracht aan een medeondernemer of vindt de overdracht binnen de familie plaats.

 

Hof Groep is specialist in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten voor zowel verkoper als koper. 

Waardebepaling

De waardebepaling van de onderneming is bij verkoop van belang. Er bestaan verschillende waarderingsmethoden met ieder een eigen uitkomst. Afhankelijk van de onderneming wordt hierin een keuze gemaakt. Belangrijk hierbij is te realiseren dat de waarde van een onderneming niet altijd gelijk is aan de verkoopprijs.  

Informatiememorandum

Een informatiememorandum - een korte samenvatting van de onderneming - kan worden opgesteld om uw onderneming in de etalage te zetten. Wij kunnen u in contact brengen met partijen die u helpen bij het vinden van een koper.

Due diligence

Voor de koper wordt vaak een due diligence - een boekenonderzoek - uitgevoerd om de gezondheid van de onderneming te beoordelen. 

Overdracht tussen medeondernemers

Bij een overdracht tussen medeondernemers is het van belang dat de onderhandelingen zonder te veel spanning verlopen. Partijen zijn wederzijds afhankelijk en een prettige overdracht komt de continuïteit van de onderneming ten goede. 

Overdracht binnen een familiebedrijf

Bij een familiebedrijf spelen daarnaast nog andere overwegingen. Zo kan het, bij een overdracht van de ouders aan één of meerdere kinderen, voordelig zijn om de onderneming te schenken of in het testament iets te regelen. Als er bijvoorbeeld twijfel is over de capaciteiten van de opvolger, kan Hof Groep middels het afnemen van een assessment hier helderheid in krijgen. 

Juridische vastlegging

Als sluitstuk van de onderhandeling dient alles correct te worden vastgelegd. De contracten dienen overeen te komen met de afspraken maar moeten ook begrijpelijk te lezen zijn. 

Financiering

Wij begrijpen dat een bedrijfsoverdracht voor verkoper en koper een belangrijk moment is waarbij afwegingen zorgvuldig gemaakt moeten worden. Naast de zaken die hiervoor zijn genoemd, spelen nog meer onderwerpen; waaronder de financiering van de overdracht. Wij denken daarin graag met u mee. 

Contactpersoon
Belastingadviseur

Giso Schouten
Functie: Belastingadviseur

E: gschouten@hofgroep.nl 

^ Naar boven